ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 11am - 7pm
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 11am - 7pm

Πασχαλινός Διαγωνισμός

Back to General @el

Πασχαλινός Διαγωνισμός από το The Mall of Cyprus Όροι και Προϋποθέσεις 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχουν μόνο άτομα που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. 2. Από την ενέργεια εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στο The Mall of Cyprus, το προσωπικό ασφάλειας και καθαριστές και οποιοδήποτε άλλο άτομο που σχετίζεται με τη διαχείριση αυτής της διαφημιστικής εκστρατείας. 3. […]

Πασχαλινός Διαγωνισμός από το The Mall of Cyprus

Όροι και Προϋποθέσεις
1. Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχουν μόνο άτομα που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.
2. Από την ενέργεια εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στο The Mall of Cyprus, το προσωπικό ασφάλειας και καθαριστές και οποιοδήποτε άλλο άτομο που σχετίζεται με τη διαχείριση αυτής της διαφημιστικής εκστρατείας.
3. Ο διαγωνισμός ισχύει για τις 14 Απριλίου 2017.
4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται βρίσκοντας ένα από τα κρυμμένα αυγά στο The Mall of Cyprus, παραδίνοντας στο σημείο συλλογής των αυγών και συμπληρώνοντας το κουπόνι συμμετοχής.
5. Κάθε συμμετέχοντας δικαιούται μόνο μία συμμετοχή.
6. Τo δώρο του διαγωνισμού είναι 1 tablet TAB LENOVO TB2-X30F 2G+16G BE από το κατάστημα Public στο The Mall of Cyprus.
7. Το δώρο είναι συγκεκριμένο και καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει σχετικά με αυτό.
8. Το The Mall of Cyprus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε όρο της ενέργειας.
9. Αν o νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα δύο (2) ημερών μετά την κλήρωση, το The Mall of Cyprus θα επικοινωνήσει με τον 1ο επιλαχόντα (ο οποίος επίσης πρέπει να απαντήσει σε διάστημα δύο (2) ημερών. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους δυο πιο πάνω, τότε το/τα Δώρο/α θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ/ΘΟΥΝ.
10. Ο νικητής μπορεί να παραλάβει το δώρο του προσωπικά από το Σημείο Πληροφοριών στο The Mall of Cyprus κατόπιν ένδειξης ταυτότητας.
11. Δύναται να ζητηθεί από τον νικητή κατά την παραλαβή του δώρου να φωτογραφηθεί με διευθυντές του The Mall of Cyprus για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για σκοπούς προώθησης και ενημέρωσης του κοινού.