Ο Όμιλος Μαλλούππας & Παπακώστας ζητά να προσλάβει μόνιμους Πωλητές/ Πωλήτριες μερικής απασχόλησης για τo κατάστημα Calzedonia στο Mall of Cyprus ευέλικτους να εργαστούν σε ωράρια καταστημάτων.

Ο Όμιλος Μαλλούππας & Παπακώστας ζητά να προσλάβει μόνιμους Πωλητές/ Πωλήτριες μερικής απασχόλησης για τo κατάστημα Calzedonia στο Mall of Cyprus ευέλικτους να εργαστούν σε ωράρια καταστημάτων.
Στόχος Θέσης:
Παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών και διατήρηση εμφάνισης του καταστήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την εταιρεία, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων πωλήσεων του καταστήματος.
Καθήκοντα:
• Παροχή ποιοτικού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες.
• Καλή γνώση προϊόντων, έλεγχος στοκ, αναπληρώσεις προϊόντων.
• Διατήρηση καλής εμφάνισης του καταστήματος και καθαριότητα.
• Γνώση των στόχων πωλήσεων του καταστήματος και συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα για επίτευξη τους
• Ανάληψη οποιονδήποτε άλλων καθηκόντων καθοριστούν από τον/την Υπεύθυνο/η του καταστήματος.
Προσόντα και άλλες προϋποθέσεις:
• Ευελιξία για εργασία σε βάρδιες / ωράρια καταστημάτων
• Απαραίτητη η γνώση της Ελληνικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Ομαδικό πνεύμα
• Ενδιαφέρον για τη Μόδα
• Ενθουσιασμός
Ωφελήματα:
• Προμήθεια ανάλογα με την επίτευξη του στόχου πωλήσεων
• Ομαδικό Σχέδιο Ασφάλειας Ζωής
• Ομαδικό Σχέδιο Συνταξιοδότησης
• Εκπτωτική κάρτα του Ομίλου.
Αιτήσεις:
Εάν διαθέτετε τα πιο πάνω προσόντα παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας στο cv@mpfashion.com.cy με θέμα «Πωλητής/τρια Μερικής Απασχόλησης».
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και θα κρατηθούν στα αρχεία μας για 3 μήνες.