Για περισσότερες πληροφορίες για διαφημιστικές ευκαιρίες στο Mall of Cyprus, επικοινωνήστε με την εταιρεία AdBoard Media Group στο +357 22 375816.