ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 10am - 8pm
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 10am - 8pm

Expanding Experiences Competition 15-18/12 – Όροι & Προϋποθέσεις

Back to General @el

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχουν μόνο άτομα που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. 2. Από την ενέργεια εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στο The Mall of Cyprus, πωλητές, ασφάλεια, καθαριστές και οποιοδήποτε άτομο που σχετίζεται με τη διαχείριση αυτής της διαφημιστικής εκστρατείας. 3. Ο διαγωνισμός ισχύει από τις 15 μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου 2017 συμπεριλαμβανομένων. 4. […]

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχουν μόνο άτομα που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.
2. Από την ενέργεια εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στο The Mall of Cyprus, πωλητές, ασφάλεια, καθαριστές και οποιοδήποτε άτομο που σχετίζεται με τη διαχείριση αυτής της διαφημιστικής εκστρατείας.
3. Ο διαγωνισμός ισχύει από τις 15 μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου 2017 συμπεριλαμβανομένων.
4. Από το διαγωνισμό θα αναδειχθούν τρεις νικητές, ο καθένας από τους οποίους θα λάβει σαν δώρο κουπόνια αξίας 50 ευρώ από κατάστημα της επιλογής του που βρίσκεται στο The Mall of Cyprus και διαθέτει κουπόνια.
5. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει σχετικά με αυτά.
6. Οι νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν με κλήρωση.
7. Οι νικητές του διαγωνισμού θα ενημερωθούν με μήνυμα στο Facebook, και θα τους ζητηθεί ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και ο αριθμός του Δελτίου Ταυτότητάς τους, για σκοπούς ταυτοποίησης κατά την παραλαβή του δώρου.
8. Αν o νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα δύο (2) ημερών μετά την ενημέρωση που θα λάβει από το The Mall of Cyprus, το The Mall of Cyprus θα επικοινωνήσει με τον 1ο επιλαχόντα (ο οποίος επίσης πρέπει να απαντήσει σε διάστημα δύο (2) ημερών. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους δυο πιο πάνω, τότε το/τα Δώρο/α θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ/ΘΟΥΝ.
9. Ο κάθε νικητής μπορεί να παραλάβει το δώρο του προσωπικά με παρουσίαση του Δελτίου Ταυτότητάς του.
10. Δύναται να ζητηθεί από τους νικητές κατά την παραλαβή των δώρων να φωτογραφηθούν με διευθυντές του The Mall of Cyprus για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για σκοπούς προώθησης και ενημέρωσης του κοινού.
11. Το The Mall of Cyprus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε όρο της ενέργειας χωρίς προειδοποίηση.