Εισαγωγή

Η Mall Gift Card διατίθεται μόνο σε ευρώ (€). Η κάρτα δεν είναι πιστωτική κάρτα, ούτε κάρτα χρέωσης, ούτε χρεωστική κάρτα που συνδέεται με τρεχούμενο λογαριασμό. Πρόκειται για προπληρωμένη κάρτα που σημαίνει ότι τα χρήματα πρέπει να φορτωθούν στην κάρτα κατά τη στιγμή της αγοράς. Η Κάρτα εκδίδεται από την The Mall of Cyprus (MC) Plc σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Για την Κάρτα ισχύουν ορισμένα όρια. Μέγιστη αξία €500 μπορεί να φορτωθεί στην Κάρτα κατά τη στιγμή της αγοράς και η ελάχιστη αξία φόρτωσης είναι €20. Στην Κάρτα μπορούν να φορτωθούν μόνο ολόκληρα ποσά €1 (ή πολλαπλάσια αυτών). Πρόσθετα ποσά δεν μπορούν να φορτωθούν στην Κάρτα ανά πάσα στιγμή. Οι τόκοι δεν καταβάλλονται για τα υπόλοιπα της Κάρτας.

Θα πρέπει να φροντίζετε την Κάρτα καθώς δεν κρατάμε τα προσωπικά σας στοιχεία και δεν μπορούμε να συνδέσουμε την Κάρτα με εσάς.

Η Κάρτα είναι διαθέσιμη για αγορά από το Σημείο Πληροφοριών του Mall of Cyprus, και η πληρωμή γίνεται μόνο με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

 1. Ορισμοί

“Συμφωνία” σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς, η οποία περιλαμβάνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

“Εργάσιμη ημέρα” σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών.

“Κάρτα” σημαίνει την δωροκάρτα Mall Gift Card, μια προπληρωμένη κάρτα σε ευρώ.

“Συναλλαγή με Κάρτα” σημαίνει οποιαδήποτε συναλλαγή με την οποία η Κάρτα χρησιμοποιείται για την πληρωμή αγαθών ή/και υπηρεσιών σε Συμμετέχοντα καταστήματα λιανικής πώλησης.

“Συμμετέχων Λιανοπωλητής” σημαίνει προμηθευτή αγαθών ή/και υπηρεσιών που διατίθενται στο Mall of Cyprus και στο Mall of Engomi, ο οποίος έχει συμφωνήσει να δέχεται την Κάρτα ως πληρωμή για αγαθά ή/και υπηρεσίες. Κατάλογος των συμμετεχόντων λιανοπωλητών μπορεί να βρεθεί στις ιστοσελίδες του Mall of Cyprus και του Mall of Engomi.

“Ιστοσελίδα” σημαίνει την ιστοσελίδα www.mallofcyprus.com του Mall of Cyprus ή την ιστοσελίδα www.mallofengomi.com του Mall of Engomi.

“Εσείς” (ή “σας”) και “σας” (ή “σας”) σημαίνει το πρόσωπο που αγόρασε την Κάρτα ή το πρόσωπο που έχει στην κατοχή του την Κάρτα από καιρό σε καιρό και του έχει χαριστεί η Κάρτα από τον αγοραστή.

 

 1. Κάρτα

2.1 Η χρήση της Κάρτας υπόκειται στους όρους της παρούσας Σύμβασης, όπως μπορεί να τροποποιείται από εμάς κατά καιρούς. Η τρέχουσα έκδοση της παρούσας Συμφωνίας είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο. Η αγορά ή/και η χρήση της Κάρτας συνιστά την αποδοχή της.

 

2.2 Η Κάρτα δεν θα είναι προσωποποιημένη- το όνομα του κατόχου της κάρτας δεν θα τυπώνεται στην Κάρτα. Η Κάρτα είναι μεταβιβάσιμη με παράδοση. Θα υποθέσουμε, εκτός εάν σας ενημερώσουμε για το αντίθετο, ότι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί την Κάρτα είναι ο νόμιμος χρήστης της Κάρτας.

 

2.3. Η Κάρτα θα είναι συνήθως διαθέσιμη για χρήση αμέσως μετά την αγορά- η Κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο διάστημα που μεσολαβεί.

 

2.4 Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Κάρτα, σύμφωνα με τυχόν οδηγίες που εκάστοτε εκδίδουμε, έως ότου το υπόλοιπο της Κάρτας μηδενιστεί, οπότε η παρούσα Σύμβαση θα λήξει αυτόματα και το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Κάρτα θα παύσει.

 

 

 1. Προστασία κεφαλαίων

3.1. Η Mall of Cyprus (MC) Plc διατηρεί όλα τα χρήματα που ανταλλάσσονται με την Κάρτα Δώρου του Mall σε τραπεζικό λογαριασμό που είναι ξεχωριστός και διαχωρισμένος από τις δραστηριότητες του Mall of Cyprus και του Mall of Engomi.

 

 1. Προστασία της κάρτας σας

4.1. Πρέπει:

(α) να μεταχειρίζεστε την Κάρτα σαν να επρόκειτο για μετρητά,

(β) να επιδεικνύετε κάθε εύλογη προσοχή και προφύλαξη κατά τη φύλαξη της Κάρτας και να φυλάσσετε την Κάρτα σας με ασφάλεια,

(γ) να φυλάσσετε τις αποδείξεις των συναλλαγών σας και να τις απορρίπτετε προσεκτικά

(δ) να μη δίνετε ποτέ τον αριθμό της Κάρτας σας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία της Κάρτας σε κανέναν, εκτός αν γνωρίζετε ποιος είναι και γιατί τα χρειάζεται.

 

4.2 Σας συνιστούμε να προστατεύετε την Κάρτα σας από γρατσουνιές και έκθεση σε μαγνήτες, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην Κάρτα και να έχουν ως αποτέλεσμα να μην είναι αναγνώσιμη όταν παρουσιάζεται σε συμμετέχοντα καταστήματα λιανικής πώλησης ως μέσο πληρωμής.

 

 1. Χρήση της κάρτας σας

5.1 Η Κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στα Συμμετέχοντα καταστήματα λιανικής πώλησης στο Mall of Cyprus και στο Mall of Engomi. Ο ενημερωμένος κατάλογος των Συμμετεχόντων Καταστημάτων Λιανικής πώλησης είναι διαθέσιμος στην Ιστοσελίδα. Ο κατάλογος των Συμμετεχόντων Καταστημάτων Λιανικής πώλησης μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό.

 

5.2. Θα χρεώνουμε το ποσό όλων των συναλλαγών με την Κάρτα στην Κάρτα τη στιγμή που πραγματοποιείται η συναλλαγή. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Κάρτα για να ξοδέψετε περισσότερα χρήματα από το υπόλοιπο της Κάρτας ανά πάσα στιγμή. Εάν επιχειρήσετε να ξοδέψετε περισσότερα χρήματα από το υπόλοιπο της Κάρτας, η συναλλαγή σας θα απορριφθεί.

 

5.3. Δεν μπορείτε να σταματήσετε μια Συναλλαγή Κάρτας μετά την έγκρισή της. Εξουσιοδοτείτε μια Συναλλαγή με Κάρτα ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται από τον Συμμετέχοντα Λιανοπωλητή για την εξουσιοδότηση μιας συναλλαγής, οι οποίες περιλαμβάνουν:

(α) τη σάρωση της Κάρτας πάνω στον αναγνώστη καρτών,

(β) εφόσον σας ζητηθεί, την υπογραφή απόδειξης για τη σχετική Συναλλαγή με Κάρτα,

(γ) την παροχή του αριθμού της Κάρτας ή/και άλλων στοιχείων όπως ζητείται.

 

Το ποσό της Συναλλαγής με Κάρτα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον Συμμετέχοντα Λιανοπωλητή κατά τη στιγμή της εξουσιοδότησης.

 

5.4 Δεν θα εκδίδουμε καταστάσεις. Μπορείτε να λάβετε το υπόλοιπο της Κάρτας σας συνδεόμενοι στην Ιστοσελίδα. Είστε υπεύθυνοι για την παρακολούθηση του υπολοίπου της Κάρτας σας και για τη διασφάλιση ότι υπάρχουν πάντα επαρκή κεφάλαια στην Κάρτα για την πληρωμή των Συναλλαγών Κάρτας. Το ενημερωμένο υπόλοιπο της Κάρτας θα είναι άμεσα διαθέσιμο για να το δείτε.

 

5.5. Εάν το ποσό μιας Συναλλαγής Κάρτας που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε με την Κάρτα σας είναι μεγαλύτερο από το διαθέσιμο υπόλοιπο, μπορείτε να πληρώσετε τη διαφορά με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο πληρωμής αποδεκτή από τον Συμμετέχοντα Λιανοπωλητή.

 

5.6 Η Κάρτα σας λήγει 1 έτος μετά την ημερομηνία αγοράς. Σε εκείνη τη χρονική στιγμή, τυχόν υπόλοιπο που απομένει στην κάρτα θα καταπίπτει.

 

5.7 Ούτε το Mall of Cyprus ούτε το Mall of Engomi θα είναι υπεύθυνοι για ελαττώματα σε οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που έχουν πληρωθεί με τη χρήση της Κάρτας. Οποιαδήποτε ερωτήματα ή παράπονα σχετικά με τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες θα πρέπει να απευθύνονται στον/στις αντίστοιχο/ες συμμετέχοντα/ες λιανοπωλητή/ές.

 

 1. Αλλαγές

6.1. Διατηρούμε πάντοτε το δικαίωμα να εισάγουμε νέους όρους ή/και να τροποποιήσουμε ή να τροποποιήσουμε έναν υφιστάμενο όρο (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της αλλαγής των υφιστάμενων τελών ή της εισαγωγής νέων τελών), δίνοντάς σας τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη δημοσίευση τους στην Ιστοσελίδα ή με οποιοδήποτε μέσο εμείς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κρίνουμε κατάλληλο εκείνη τη στιγμή. Θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί την εν λόγω αναθεωρημένη Συμφωνία, εκτός εάν μας δηλώσετε ότι δεν συμφωνείτε με την αλλαγή πριν αυτή τεθεί σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, η απόρριψη της αλλαγής θα θεωρηθεί ως γνωστοποίηση ότι επιθυμείτε να καταγγείλετε την παρούσα Συμφωνία. Θα σας επιστρέψουμε το υπόλοιπο της κάρτας σας σύμφωνα με τον όρο 10 (Εξαργύρωση) παρακάτω.

 

 1. Περιορισμοί στη χρήση της κάρτας

7.1. Θα ισχύουν τα ακόλουθα όρια χρήσης της Κάρτας:

Ελάχιστο ποσό φόρτισης 20 ευρώ

Μέγιστο ποσό φόρτισης 500 ευρώ

Το ποσό που πληρώνετε στην Κάρτα πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του €1

 

7.2 Η Κάρτα ανήκει σε εμάς. Μπορούμε, κατά την εύλογη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς, να περιορίσουμε τη χρήση ή τη λειτουργία της Κάρτας σε περιπτώσεις όπου

– παραβιάζετε την παρούσα συμφωνία

– έχουμε εύλογους λόγους να υποπτευόμαστε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Κάρτας, απάτη, κλοπή ή ανεντιμότητα- ή

– έχουμε οποιοδήποτε νομικό, κανονιστικό ή άλλο αντικειμενικά δικαιολογημένο λόγο.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα έχουμε το δικαίωμα να λάβουμε τα μέτρα που θεωρούμε εύλογα απαραίτητα για:

– να μπλοκάρουμε τη χρήση ή τη λειτουργία της Κάρτας,

– να αρνηθούμε να επιτρέψουμε ή να εγκρίνουμε μια Συναλλαγή με Κάρτα,

– να αναστείλουμε, να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Κάρτα,

– να αποσύρουμε την Κάρτα

 

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εμάς ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό μας (συμπεριλαμβανομένου ενός Συμμετέχοντος Λιανοπωλητή ή άλλης εταιρείας του ομίλου μας) να διατηρήσουμε την Κάρτα ανά πάσα στιγμή χωρίς να σας ειδοποιήσουμε.

 

7.3 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Κάρτα:

(α) αφού σας δοθεί οποιαδήποτε ειδοποίηση για την απόσυρσή της, ή

(β) μόλις το υπόλοιπο της Κάρτας φτάσει στο μηδέν- ή

(γ) ως πληρωμή για οποιαδήποτε παράνομη αγορά.

 

 1. Περιορισμοί στις συναλλαγές

8.1. Η Κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Συναλλαγές με Κάρτα μόνο στα συμμετέχοντα καταστήματα στο Mall of Cyprus και στο Mall of Engomi. Η Κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό.

 

8.2. Η Κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτόματες ταμειακές μηχανές (“ΑΤΜ”) για τη λήψη μετρητών.

 

 

 1. Κλοπή, απώλεια ή κακή χρήση της κάρτας

9.1 Θα πρέπει να μεταχειρίζεστε την Κάρτα σαν να ήταν μετρητά. Εάν η Κάρτα χαθεί, κλαπεί, καταστραφεί ή δεν λειτουργεί σωστά ή εάν ο αριθμός της Κάρτας γίνει γνωστός σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, θα πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως τις Υπηρεσίες Πελατών (λεπτομέρειες παρακάτω).

The Mall of Cyprus (MC) Plc

Οδός Βεργίνας 3

Στρόβολος 2025, Λευκωσία, Κύπρος

[email protected]

Τηλέφωνο: +357 22006209

 

 1. Συμμετέχοντες λιανοπωλητές

10.1 Σε κάθε περίπτωση, θα είναι απαραίτητο για έναν Συμμετέχοντα Λιανοπωλητή να λάβει εξουσιοδότηση από εμάς ή τους αντιπροσώπους μας για να τιμήσει την Κάρτα για μια συγκεκριμένη Συναλλαγή με Κάρτα- αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν επαρκή κεφάλαια στην Κάρτα. Μπορούμε να αρνηθούμε να εγκρίνουμε μια Συναλλαγή με Κάρτα ανά πάσα στιγμή εάν δεν υπάρχουν επαρκή κεφάλαια στην Κάρτα.

 

10.2. Εάν ένας Συμμετέχων Λιανοπωλητής καταστεί υπόχρεος να σας επιστρέψει χρήματα, δεν θα πιστώσουμε το ποσό οποιασδήποτε επιστροφής στην Κάρτα. Όλες οι επιστροφές χρημάτων αποτελούν θέμα μεταξύ εσάς και του σχετικού Συμμετέχοντος Λιανοπωλητή.

 

10.3 Ο κατάλογος των λιανοπωλητών μπορεί να αλλάζει κατά καιρούς και οι λιανοπωλητές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο μπορούν να αποχωρήσουν από το πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή. Ο κατάλογος των επί του παρόντος συμμετεχόντων λιανοπωλητών είναι διαθέσιμος στον Ιστότοπο.

 

 1. Προστασία δεδομένων

11.1 Με την αγορά της Κάρτας και τη χρήση της, συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου μας. Η Πολιτική Απορρήτου μας παρατίθεται στον Ιστότοπό μας, περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν και σε ποιον τα διαβιβάζουμε.

 

 

11.2. Συναινείτε ρητά στο να έχουμε πρόσβαση, να επεξεργαζόμαστε και να διατηρούμε οποιεσδήποτε πληροφορίες μας παρέχετε για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών πληρωμών προς εσάς. Αυτό δεν επηρεάζει τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχετε ή έχουμε εσείς ή εμείς βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

 

 1. Γενικά

12.1. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία στην εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσής της σε σχέση με την Κάρτα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν επιστροφών που προκύπτουν από εσφαλμένα εκτελεσθείσες ή μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές, όταν η εν λόγω καθυστέρηση ή αποτυχία προκύπτει λόγω ανώμαλων ή απρόβλεπτων περιστάσεων πέραν του εύλογου ελέγχου μας, οι συνέπειες των οποίων δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν παρά τις προσπάθειές μας για το αντίθετο, ή όταν η εν λόγω καθυστέρηση ή αποτυχία προέκυψε λόγω των υποχρεώσεών μας βάσει οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας.

 

12.2. Οι λογαριασμοί και τα αρχεία που τηρούνται από εμάς ή για λογαριασμό μας θα αποτελούν, ελλείψει προφανούς σφάλματος, επαρκή απόδειξη οποιωνδήποτε γεγονότων ή γεγονότων που επικαλούμαστε σε σχέση με οποιαδήποτε Συναλλαγή Κάρτας ή θέμα ή συναλλαγή σε σχέση με την Κάρτα.

 

12.3 Συμφωνείτε ότι ο Κανονισμός 96 των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπηρεσίες Πληρωμών) του 2018 δεν εφαρμόζεται στην παρούσα συμφωνία ότι μπορούμε να επικαλεστούμε τα αρχεία μας σχετικά με τη χρήση της Κάρτας ως επαρκή απόδειξη ότι η Συναλλαγή με Κάρτα εγκρίθηκε από εσάς ή ότι έχετε παραλείψει από βαριά αμέλεια να διατηρήσετε την Κάρτα σας ασφαλή.

 

12.4. Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα στοιχεία της Κάρτας σε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ως αντιπρόσωπός μας σε σχέση με τη χρήση ή την έκδοση της Κάρτας.

 

12.5 Η παρούσα Συμφωνία διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και υπόκειται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των κυπριακών δικαστηρίων.

 

 

12.6 Ενδέχεται να καταγράφουμε ή να παρακολουθούμε τις τηλεφωνικές κλήσεις μαζί σας για εκπαιδευτικούς σκοπούς, για να καταστεί δυνατή η επαλήθευση των οδηγιών και για να εκτιμήσουμε κατά πόσον τηρούνται τα πρότυπα υπηρεσιών μας.

 

 1. Παράπονα

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με οποιαδήποτε πτυχή της προσφερόμενης υπηρεσίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Πληροφοριών του Mall of Cyprus και του Mall of Engomi στο +357 22006209, [email protected] ή [email protected].