ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 10am - 8pm
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 10am - 8pm

Time to Move

O μήνας Οκτώβριος έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Eurodesk ως μήνας ενημέρωσης για την κινητικότητα των νέων στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, όπως σε όλη την Ευρώπη, έτσι και στην Κύπρο, θα γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, από τους Λειτουργούς του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), για προώθηση της υπηρεσίας Eurodesk και για την ενημέρωση των νέων […]

O μήνας Οκτώβριος έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Eurodesk ως μήνας ενημέρωσης για την κινητικότητα των νέων στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, όπως σε όλη την Ευρώπη, έτσι και στην Κύπρο, θα γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, από τους Λειτουργούς του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), για προώθηση της υπηρεσίας Eurodesk και για την ενημέρωση των νέων για Ευρωπαϊκά Προγράμματα, όπως η ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία, το Πρόγραμμα Erasmus+ και άλλα.

Το Σάββατο 21 Οκτωβρίου, στο The Mall of Cyprus, στις 10:00-13:00.