Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία χωρίς να αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Καλώς ήρθατε στο ασύρματο σύστημα υψηλής ταχύτητας πρόσβασης στο Διαδίκτυο (το «Δίκτυο Wi-Fi») στο εμπορικό κέντρο «The Mall of Cyprus» («The Mall»). Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις (η «Συμφωνία»), διέπουν τα δικαιώματα και τις ευθύνες σας σχετικά με τη χρήση του Δικτύου Wi-Fi στο The Mall, που σας παρέχονται από το The Mall of Cyprus (MC) Plc (ο «Πάροχος»).

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Όταν προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε το Δίκτυο Wi-Fi, θα κατευθυνθείτε σε μια αποκλειστική πύλη (captive portal – η «Πύλη του The Mall»), η οποία σας ζητά να εγγραφείτε στο Δίκτυο Wi-Fi χωρίς να χρειάζεται να παρέχετε κανένα από τα προσωπικά σας στοιχεία.

Πατώντας στην επιλογή “Αποδέχομαι αυτούς τους όρους” στη σελίδα “Εγγραφή πρόσβασης στο Διαδίκτυο” στην Πύλη του «The Mall», δηλώνετε ότι:

 • Έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε στους όρους και προϋποθέσεις αυτής της Συμφωνίας και
 • Είστε τουλάχιστον 14 ετών.

Πατώντας στην επιλογή “Αποδέχομαι αυτούς τους όρους” στη σελίδα “Εγγραφή πρόσβασης στο Διαδίκτυο” θα θεωρηθεί ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, αποδεχτεί και συμφωνήσει να συμμορφωθείτε πλήρως με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και αυτό, έχει το ίδιο αποτέλεσμα, όπως αν είχατε υπογράψει τη Συμφωνία. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, είναι η ημερομηνία που πατάτε στην επιλογή “Αποδέχομαι αυτούς τους όρους”.

2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WI-FI

Ο Πάροχος θα παρέχει πρόσβαση στο Δίκτυο Wi-Fi σε τοποθεσίες που έχουν εξοπλιστεί με σημεία ασύρματης πρόσβασης. Τα σημεία πρόσβασης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές του «The Mall» και μπορεί να μην είναι πάντα λειτουργικά.

Ο Πάροχος μπορεί να παρέχει τεχνική υποστήριξη για να σας βοηθήσει να συνδεθείτε στο Δίκτυο Wi-Fi, χωρίς ωστόσο να έχει υποχρέωση να το κάνει. Εάν ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε εσείς για πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω του Δικτύου Wi-Fi δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο και ως αποτέλεσμα, υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω του Δικτύου Wi-Fi, ο Πάροχος δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει ενέργειες διόρθωσης.

Το Δίκτυο Wi-Fi στο «The Mall» παρέχεται «δωρεάν» ως υπηρεσία προστιθέμενης αξίας στους πελάτες, τους επισκέπτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους του Παρόχου.

3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο Πάροχος δεν ελέγχει, ούτε περιορίζει την πρόσβαση, σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που βρίσκεται στο διαδίκτυο, ή είναι προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου. Ο Πάροχος επίσης δεν ελέγχει, ούτε περιορίζει τις επικοινωνίες μεταξύ των μερών μέσω του διαδικτύου. Αναγνωρίζετε, ότι εάν αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενδέχεται να λάβετε ή να εκτεθείτε σε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που θεωρείτε ότι είναι ακατάλληλα, ανακριβή, παραπλανητικά, δυσφημιστικά, άσεμνα ή άλλως προσβλητικά. Συμφωνείτε ότι ο Πάροχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια ή αδράνεια σε σχέση με οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, που είναι προσβάσιμο μέσω του Δικτύου Wi-Fi

4. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

Πρέπει:

 • να έχετε στη διάθεσή σας όλο τον εξοπλισμό (συμπεριλαμβανομένου υλικού και λογισμικού υπολογιστή, προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς, κάρτες ασύρματου δικτύου κ.λπ.) για σύνδεση στο Δίκτυο Wi-Fi και
 • να συμμορφώνεστε με τους τοπικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι και αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους και τις συνέπειες για:

 • την ακρίβεια, την πληρότητα, την αξιοπιστία και/ή τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου που διατίθεται μέσω του Δικτύου Wi-Fi,
 • όλες τις επικοινωνίες που στέλνετε ή λαμβάνετε μέσω του δικτύου Wi-Fi και
 • την ασφάλεια του εξοπλισμού που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Δίκτυο Wi-Fi και για οποιαδήποτε παραβίαση, χακάρισμα (hacking) ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του εξοπλισμού ή την αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών.

Ο Πάροχος δεν αναλαμβάνει ούτε εγγυάται με κανέναν τρόπο την ασφάλεια οποιωνδήποτε δεδομένων στέλνετε ή λαμβάνετε μέσω του Δικτύου Wi-Fi και είναι δική σας ευθύνη να προστατεύσετε τα δεδομένα αυτά. Σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε το Δίκτυο Wi-Fi για τη μετάδοση ή τη λήψη οποιωνδήποτε εμπιστευτικών πληροφοριών ή δεδομένων και εάν επιλέξετε να το κάνετε, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

5. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Το Δίκτυο Wi-Fi παρέχεται από τον Πάροχο μόνο για δική σας χρήση. Χρησιμοποιώντας το Δίκτυο Wi-Fi για πρόσβαση στο διαδίκτυο, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για μια τέτοια χρήση. Οποιαδήποτε χρήση του διαδικτύου από εσάς, με τρόπο που επηρεάζει αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο ο Πάροχος ασκεί τις δραστηριότητές του ή/και την ομαλή χρήση του Δικτύου Wi-Fi από άλλους χρήστες, μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή τερματισμό της πρόσβασής σας στο Δίκτυο Wi-Fi, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων νομικών δικαιωμάτων του Παρόχου για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τέτοια χρήση.

Ο Πάροχος μπορεί να παρακολουθεί τη χρήση του Δικτύου Wi-Fi, αλλά δεν ασκεί συντακτικό έλεγχο, ούτε ελέγχει το περιεχόμενο οποιουδήποτε ιστότοπου, μετάδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ομάδας συζητήσεων ή άλλου υλικού που δημιουργήθηκε ή είναι προσβάσιμο μέσω του Δικτύου Wi-Fi. Ωστόσο, ο Πάροχος μπορεί να αφαιρέσει, να αποκλείσει, να φιλτράρει ή να περιορίσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οποιοδήποτε υλικό που, κατά την απόλυτη κρίση του, μπορεί να είναι παράνομο, ή ενδέχεται να δημιουργήσει ευθύνη στον Πάροχο. Ο Πάροχος μπορεί να συνεργαστεί με νομικές αρχές ή/και τρίτα μέρη για τη διερεύνηση οποιουδήποτε ύποπτου ή υποτιθέμενου εγκλήματος ή αστικού αδικήματος.

6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΓ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WI-FI

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε το Δίκτυο Wi-Fi για να:

 • Μεταδώσετε οποιοδήποτε υλικό (με φόρτωση, ανάρτηση, email ή με άλλο τρόπο) που είναι παράνομο, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, αδικοπρακτικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, συκοφαντικό, παραβιάζει την ιδιωτικότητα τρίτων, προωθεί το μίσος ή φυλετικές διακρίσεις, είναι εθνοτικά ή άλλως απαράδεκτο
 • Βλάψετε ή να προσπαθήσετε να βλάψετε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο
 • Υποδυθείτε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή να δηλώσετε ψευδώς ή με άλλο τρόπο να παραποιήσετε τη σχέση σας με ένα πρόσωπο ή οντότητα ή να πλαστογραφείτε ή με άλλον τρόπο χειραγωγείτε αναγνωριστικά, προκειμένου να συγκαλύψετε την προέλευση οποιουδήποτε υλικού που μεταδίδεται μέσω του συστήματος του Δικτύου Wi-Fi
 • Μεταδώστε οποιοδήποτε υλικό (με φόρτωση, δημοσίευση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο), που δεν έχετε το δικαίωμα να διαθέσετε βάσει οποιουδήποτε νόμου ή βάσει συμβατικών ή εμπιστευτικών σχέσεων (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή βάσει συμφωνιών μη αποκάλυψης)
 • Μεταδώστε οποιοδήποτε υλικό (με φόρτωση, δημοσίευση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους
 • Μεταδώστε (με φόρτωση, δημοσίευση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο), οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, προωθητικό υλικό, άχρηστη ή ανεπιθύμητη αλληλογραφία, “αλυσιδωτές επιστολές”, “σχήματα πυραμίδων” ή οποιαδήποτε άλλη μορφή προσέλκυσης
 • Μεταδώστε οποιοδήποτε υλικό (με φόρτωση, δημοσίευση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο), που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διακόπτουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών
 • Παρεμβάλετε ή διακόψετε το Δίκτυο Wi-Fi ή τους διακομιστές ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα στο Δίκτυο Wi-Fi, ή δεν υπακούσετε σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές ή κανονισμούς δικτύων που είναι συνδεδεμένα στο Δίκτυο Wi-Fi
 • Εσκεμμένα ή ακούσια παραβιάσετε οποιονδήποτε ισχύοντα τοπικό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή οποιονδήποτε κανονισμό που έχει ισχύ νόμου
 • Παρενοχλήσετε οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο ή συλλέξετε ή αποθηκεύσετε ή επιχειρήσετε να συλλέξετε ή να αποθηκεύσετε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τρίτα μέρη χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους
 • Μεταπωλήστε το σύστημα Wi-Fi χωρίς την εξουσιοδότηση του Παρόχου
 • Χρησιμοποιήστε το σύστημα Wi-Fi για μεταφορές δεδομένων μεγάλου όγκου, ειδικά για συνεχείς μεταφορές δεδομένων μεγάλου όγκου, φιλοξενία διακομιστή διαδικτύου, διακομιστή IRC ή οποιονδήποτε άλλο διακομιστή

Συμφωνείτε ότι ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος, για τυχόν παραβιάσεις ασφαλείας αν συμβούν στην ηλεκτρονική σας συσκευή (προσωπικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται για την περιήγηση, πρόσβαση ή χρήση του συστήματος Wi-Fi), που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα (χωρίς περιορισμό) από την έλλειψη επαρκούς λογισμικού προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό που ενδέχεται να έχετε εγκαταστήσει κατά λάθος στη συσκευή σας.

7. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Κατά τη σύνδεση και τη χρήση του Δικτύου Wi-Fi, κανένα από τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγεται, δεν αποθηκεύεται ούτε υποβάλλεται σε επεξεργασία με άλλο τρόπο από τον Πάροχο.

Αυτό είναι σύμφωνο με την Πολιτική Απορρήτου του Παρόχου και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, δηλαδή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 («GDPR»), καθώς και άλλους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Πατώντας την επιλογή “Αποδέχομαι αυτούς τους όρους” σε αυτήν τη σελίδα, δηλώνετε επίσης, ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πολιτική Απορρήτου του Παρόχου.

8. ΑΠΟΔΟΧΗ

Πατώντας την επιλογή “Αποδέχομαι αυτούς τους όρους”, αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως περιγράφονται παραπάνω. Συμφωνείτε επίσης, ότι σε περίπτωση τερματισμού ή διακοπής της σύνδεσης για οποιονδήποτε λόγο, ο Πάροχος δεν θα έχει καμία ευθύνη απέναντί σας.

9. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Πάροχος μπορεί να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία και να ακυρώσει την πρόσβασή σας στο Δίκτυο Wi-Fi ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, λόγους ασφάλειας, απαγορευμένης χρήσης ή/και χρήσης του δικτύου Wi-Fi για την εκτέλεση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας.

10. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την πρόσβαση ή τη χρήση του δικτύου Wi-Fi, παρακαλούμε αναφέρετε το πρόβλημα στο γραφείο πληροφοριών του Mall of Cyprus.

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Ο Πάροχος μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να διορθώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας ανά πάσα στιγμή, τηρώντας πάντα το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει τη στιγμή της τροποποίησης. Αυτές οι τροποποιήσεις θα είναι δεσμευτικές και θα ξεκινούν κατά τη δημοσίευσή τους στη σελίδα «Εγγραφή πρόσβασης στο Διαδίκτυο». Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε περιοδικά τη σελίδα «Εγγραφή πρόσβασης στο Διαδίκτυο» για να πληροφορείστε για τυχόν τροποποιήσεις. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε το Δίκτυο Wi-Fi μετά από τέτοιες δημοσιεύσεις, αποδέχεστε και συμφωνείτε με οποιεσδήποτε και όλες αυτές τις τροποποιήσεις.

12. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ο Πάροχος μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση σε προϊόντα που προσφέρονται ή υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα μέρη και να παρέχει συνδέσμους προς τοποθεσίες τρίτων, μέσω της Πύλης του The Mall. Αυτοί οι τρίτοι πάροχοι προϊόντων και υπηρεσιών και οι ιστότοποί τους έχουν ξεχωριστούς και ανεξάρτητους όρους και προϋποθέσεις και πολιτικές απορρήτου, που ισχύουν για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τους αντίστοιχους ιστότοπούς τους. Ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για τα προϊόντα που προσφέρονται ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτά τα τρίτα μέρη ή το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των αντίστοιχων ιστοσελίδων τους.

Ο Πάροχος δεν παρέχει καμία εγγύηση ή αντιπροσώπευση σχετικά με τα προϊόντα που προσφέρονται ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από οποιονδήποτε τρίτο ή το περιεχόμενο ή τις δραστηριότητες τέτοιων ιστότοπων τρίτων, στους οποίους μπορεί να αποκτηθεί πρόσβαση μέσω της Πύλης του The Mall ή του Δικτύου Wi-Fi.

Αναγνωρίζετε ότι ο Πάροχος απλώς διευκολύνει την πρόσβασή σας στα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή/και τον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους και δεν προσφέρει ο ίδιος τα προϊόντα, ούτε παρέχει τις υπηρεσίες αυτού του τρίτου μέρους σε εσάς.

Αναγνωρίζετε ότι ο Πάροχος, οι διευθυντές του, οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι, ή οι Συνεργάτες του δεν θα θεωρούνται υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, ειδική, αποθετική ή άλλη ζημία οποιουδήποτε είδους υπάρξει ή προκληθεί, που σχετίζεται με τη χρήση ή την αδυναμία για πρόσβαση ή χρήση του περιεχομένου ή του ιστότοπου τρίτου μέρους, καθώς και οποιασδήποτε λειτουργικότητα του εν λόγω ιστότοπου και των προϊόντων που προσφέρονται ή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του εν λόγω ιστότοπου ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου, ακόμη και αν ο Πάροχος έχει ρητώς ενημερωθεί για αυτό.

13. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Θα υπερασπίζεστε, θα αποζημιώνετε και θα κρατάτε τον Πάροχο και τις θυγατρικές του εταιρείες και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, μετόχους, υπαλλήλους, εργολάβους, αντιπροσώπους, διαδόχους και εκχωρητές αβλαβείς και θα τους αποζημιώνετε αμέσως για οποιεσδήποτε και όλες τις απώλειες, αξιώσεις, ζημιές, διακανονισμούς, έξοδα και υποχρεώσεις οποιασδήποτε φύσης (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων) στις οποίες μπορεί να υπόκειται οποιοδήποτε από αυτά τα πρόσωπα για ζητήματα που προκύπτουν από, με βάση, ως αποτέλεσμα, ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με τη χρήση του Δικτύου Wi-Fi ή οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας.

14. ΑΠΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Το Δίκτυο Wi-Fi παρέχεται «ως έχει» και δεν υπάρχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα του. Ο Πάροχος δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, χωρίς σφάλματα ή χωρίς ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Αναγνωρίζετε ρητά ότι υπάρχουν και αναλαμβάνετε κάθε ευθύνη που σχετίζεται με τους κινδύνους ασφάλειας, απορρήτου και εμπιστευτικότητας που είναι εγγενείς στις ασύρματες επικοινωνίες και την τεχνολογία και ο Πάροχος δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση σχετικά με αυτούς τους κινδύνους. Καμία συμβουλή ή πληροφορία που δίνεται από τον Πάροχο ή τους εκπροσώπους του δεν δημιουργεί εγγύηση.

15. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Πάροχος, οι μέτοχοι, οι διευθυντές, οι υπάλληλοί του, οι αντιπρόσωποι, οι πωλητές και οι δικαιοπάροχοι δεν ευθύνονται για τυχόν έξοδα ή ζημίες που προκύπτουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα από τη χρήση του Δικτύου Wi-Fi ή του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε άμεσων, έμμεσων, παρεπόμενων, υποδειγματικών, πολλαπλών ειδικών, ή αποθετικών ζημιών.

16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.